Skip survey header
English

Khảo sát về Thù lao, Lương, Thưởng cho Thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban Điều Hành 2020

Giới thiệu về Khảo sát

Kính gửi Ông/Bà,

“Khảo sát về Thù lao, Lương, Thưởng cho Thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban Điều Hành 2020” được phối hợp thực hiện bởi VIOD và Talentnet-Mercer nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện, chuyên sâu và đa chiều về thông lệ trả thù lao đối với các thành viên HĐQT, và lương thưởng đối với các lãnh đạo điều hành cấp cao (và sau đây gọi chung là Ban Điều hành) của doanh nghiệp.
Thông qua khảo sát này, các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp sẽ hiểu được thực tiễn tại thị trường Việt Nam về chi trả thu nhập/thù lao, lương và thưởng. Ở góc độ tổ chức, các doanh nghiệp có thể hoàn thiện hơn các chính sách và thông lệ chi trả thù lao và lương thưởng với Ban Điều hành. Cuộc khảo sát này cũng giúp các doanh nghiệp tổ chức trở nên chuyên nghiệp hơn, hấp dẫn hơn và có tư duy hướng tới tương lai bằng cách:
  • Thiết kế một cơ chế hoạt động rõ ràng và chặt chẽ cho cả Công ty và Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
  • Sử dụng ngân sách thù lao, lương thưởng cho HĐQT và Ban Điều Hành một cách hiệu quả.
  • Trở thành công ty chuyên nghiệp, môi trường làm việc lý tưởng cho thành viên HĐQT và Ban Điều Hành.
  • Tối ưu hóa dữ liệu bằng cách liên tục cập nhập, so sánh với các dữ liệu, thực tiễn áp dụng tốt nhất trên thị trường
Khảo sát này gồm hai phiên bản: phiên bản dành cho cá nhân các thành viên HĐQT và phiên bản dành cho tổ chức tập trung nhiều hơn và các chính sách. Tất cả thông tin khảo sát sẽ được bảo mật và những thành viên tham gia khảo sát sẽ nhận được báo cáo tổng quan về các thực tiễn áp dụng trên thị trường.

Rất mong Ông/Bà dành thời gian để hoàn thành bản khảo sát này (khoảng 10 phút để hoàn thành đối với Phiên bản khảo sát cho Cá nhân và 30 phút cho Phiên bản của Tổ Chức).

Hạn chót để Ông/Bà thực hiện khảo sát là ngày 9 tháng 11 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn Ông/Bà.

Xin vui lòng sang trang kế tiếp để bắt đầu thực hiện khảo sát.